Biologische plantenvoeding: wat houdt een certificering in?

Biologische plantenvoeding is goed voor je planten en voor het milieu! Wilma’s Tuin heeft daarom Moestuinvoeding 1 en 2 en Wilma Upgrade ontwikkeld. Deze producten beschikken over de Control Union certificering en zijn hierdoor geschikt voor de biologische kweker. Maar wat houdt deze certificering nu eigenlijk in?

Control Union Certifications
Control Union Certifications is een internationale organisatie die verschillende certificeringen afgeeft, onder andere in de biologische landbouw. De organisatie keurt de productiemiddelen en grondstoffen die worden gebruikt in de biologische landbouw waar plantenvoeding ook onderdeel van is. Alle ingrediënten moeten dezelfde certificering hebben.

Biologische landbouw
Biologische landbouw is een manier om voedsel te produceren met respect voor de natuurlijke levenscyclus en met een zo klein mogelijke impact van de mens op het milieu. Deze vorm van landbouw gebruikt geen genetisch gemodificeerde organismen (GGO). De Control Union certificering wordt als norm gehanteerd binnen de professionele biologische landbouw.

Strenge controles
Voordat een product zoals plantenvoeding gecertificeerd wordt, wordt het streng gecontroleerd. Niets mag besmet zijn met een niet-biologisch ingrediënt. Biologische boeren mogen daarom ook uitsluitend gecertificeerde producten gebruiken. Voor het certificaat afgegeven mag worden, moeten niet alleen de boeren maar de hele keten goedgekeurd worden.

Van verwerkende industrie tot retail
De biologische boeren zijn maar een klein onderdeel van de keten. Ook de verwerkende industrie, de distributie en de retail zijn een deel van deze keten. Om iets te mogen verkopen als biologisch product moet de hele keten worden geïnspecteerd en gecertificeerd. Als aan alle eisen is voldaan, kan het certificaat worden afgegeven en mag op dat product het desbetreffende keurmerk worden gebruikt.

De procedure van Control Union Certifications
De procedures van Control Union Certifications zijn gebaseerd op het objectiviteits- en integriteitsprincipe. De procedures worden besproken in de adviesraad van Control Union, waarin vertegenwoordigers uit de belangrijkste activiteitsgebieden zitting hebben.

De adviesraad
De raad is een onafhankelijk orgaan dat advies verleent aan het management van Control Union Certifications over beleidsontwikkeling, onpartijdigheid, het algemeen vertrouwen in certificering en zaken als openheid en de publieke perceptie. Control Union Certifications is geaccrediteerd door verschillende nationale en internationale accreditatie-instanties, zoals de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) en Accreditation Services International (ASI).

Gecertificeerde plantenvoeding van Wilma’s Tuin
Wilma’s Tuin’s Moestuinvoeding 1 & 2 en Wilma Upgrade voldoen aan de strenge eisen die Control Union stelt, waarmee we kunnen garanderen dat deze producten ook werkelijk voor de biologische kweker geschikt zijn. Hierdoor kun jij thuis net zo kweken als de professionele biologische landbouwers.