Een klacht indienen

Wilt u een klacht indienen? Ondanks dat wij er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en kwalitatief goede producten leveren, kan het een keer gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij verzoeken u vriendelijk om in zo’n geval de klacht door te geven. Wij zullen dan op zoek gaan naar een passende oplossing.

Een klacht kunt u indienen via:

E: info@wilmastuin.nl
T: +31 (0)73 523 64 68

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europese online geschillenplatform (ODR)

Klachtenprocedure

Wilma’s Tuin beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo spoedig mogelijk nadat de consument dergelijke schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wilma’s Tuin.

2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wilma’s Tuin binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.